Loading...
Main Menu 2017-12-17T16:50:55+00:00

SET MENUS

SET MENU A £23.00 PER PERSON

Min 2 Person
Starter

Chef’s selection of Thai mixed starters for you to share
Main course
Green Chicken Curry with bamboo shoots, aubergine, basil,
chillies and spices, cooked in coconut milk
Sliced beef rump stir fried with garlic, pepper and coriander
Stir fried beansprouts in oyster sauce with beancurd, yellow bean,
spring onion and peppers
Steamed Jasmine Rice

SET MENU C £26.50 PER PERSON

Min 4 Persons
Starter

Chef’s selection of Thai Mixed starters for you to share
Main course
Thai Red Chicken Curry with bamboo shoots, aubergine,
red chillies basil and spices, cooked in coconut milk
Sliced Beef Rump stir fried with mushrooms, onion
and oyster sauce
Crispy fillet of fish, topped with a Thai Lounge sweet chilli sauce
Crispy duck served with tamarind sauce and pak choi
King prawns stir fried with French Beans, chillies and basil leaves
Crispy stir fried mixed vegetables
Steamed Jasmine Rice

SET MENU B £24.50 PER PERSON

Min 4 Person
Starter

Chef’s selection of Thai mixed starters for you to share
Main course
Thai Red Beef Curry with bamboo shoots, aubergine, red chillies,
basil and spices, cooked in coconut milk
Chicken stir fried with peppers, mushrooms, ginger and onion
King Prawns stir fried with garlic, pepper and coriander
Minced pork stir fried with French beans, chillies and basil
Crispy duck served with tamarind sauce and pak choi
Steamed Jasmine Rice

VEGETARIAN £21.00 PER PERSON

Min 2 Person
Starter
Mixed vegetarian starters for you to share
Main course
Mixed vegetable curry served in coconut cream
Bean curd stir-fried with ginger, mushrooms and spring onion
Mixed vegetables stir-fried with sweet and sour sauce
Steamed jasmine rice

Meat & Fish Starters
Cyrsiau Cyntaf Cig a Physgod

 

1. SATAY GAI £6.95

Marinated chicken strips skewered and char grilled, served with
peanut sauce.
Stripiau o gyw iâr griliedig wedi’i marinadu gydag ymenyn pysgnau.

2. KHANOM NA GAI £6.95

Delicately spiced minced chicken on toast served with sweet
chilli sauce
Cyw iâr wedi’i sbeisio yn ysgafn ar dost saws tsili melys.

3. KHANOM JEEP £6.95

Thai style minced chicken and prawn dim-sum (steamed dumpling)
served with a thick soy and garlic sauce.
Cyw iâr mân a dim-sum corgimwch (twmplen wedi ei stemio) gyda
saws soy a garlleg.

4. TOD MUN PLA £6.95

Thai style fishcakes combining fish, red curry paste, sliced green
beans and lime leaves, served with a sweet chilli sauce.
Cacennau pysgod Thai gyda past cyrri coch Thai, ffa gwyrdd a dail leim
wedi’u sleisio, gyda saws tsili melys.

5. KUNG TORD £7.50

King Prawns in crispy batter served with plum sauce.
Corgimwch mawr mewn bater crychlyd gyda saws eirin.

6. GIEW TORD £6.95

Minced chicken and Prawns combined with thai spices enclosed in
wonton skin served with plumb sauce.
Cyw iâr a corgimwch mân gyda speisiau thai mewn croes wonton
gyda saws eirin.

7. PEEK GAI £7.50

Thai style stuffed chicken wings served with sweet chilli sauce.
adenydd cyw iâr thai wedi’u stwffio gyda saws tsili melys.

Vegetarian Starters
Cyrsiau Cyntaf Llysfwytäol

 

10. POA PIA £6.50

Crispy spring rolls with mixed vegetables and vermicelli served
with plum sauce.
Crempogau llysiau crychlyd gyda llysiau cymysg a vermicelli, gyda
saws eirin.

11. PAK TORD £6.50

A selection of mixed vegetables coated in tempura batter served
with plum sauce.
Amrywiaeth o lysiau cymysg mewn bater tempura gyda saws eirin.

12.TAO HOO TORD £6.50

Crispy bean curd served with plum sauce and ground peanuts.
Caul ffa crychlyd gyda saws eirin a physgnau y ddaear.

13.TORD MUN KHOA PORD £6.50

Marinated sweet corn cakes served with plum sauce.
Teisienau India-corn wedi’i marinadu gyda saws eirin.

14. GAUI-TEAW LUI SUAN £6.50

Fresh tofu, stir fried in thai soy sauce and fresh pepper garlic encased in rice
paper rolls stuffed with fresh basil salad served with chilli & garlic sauce.
Tofu ffres wedi’i dro-ffrio mewn saws soy thai a garllec pupur ffres
mewn papur reis gyda salad basil ffres a saws tsili a garlleg.

15. VEGETARIAN THAI PLATTER £12.95

Our chef’s selection of mixed starters for you to share
PLÂT THAI LLYSFWYTÄOL £12.95
Cymysgedd o gyrsiau cyntaf ein pen-cogydd i chi eu rhannu

Salads – Saladau

18. LAAB GAI £10.95

Minced chicken marinated with herbs, lime juice, chilli, and toasted rice. Cyw iâr mân wedi marinadu â llysiau blas, sudd leim, tsili a reis wedi’i dostio.

19. YUM NUEA £11.95

Sliced beef rump tossed with cucumber, tomato, spring onion and a lime and chilli dressing. Cig eidion ffolen wedi’i sleisio gyda chiwcymbr, tomato, sibolsyn a dresin leim a thsili.

20. YUM TALAY £13.95

Mixed seafood salad with onion, celery, garlic and lime dressing. Salad bwyd môr cymysg gyda winiwns, seleri, garlleg a dresin leim.

21. PLA KUNG £17.50

Grilled Jumbo prawns flavoured with Thai herbs and spices and roasted coconut and lime juice. Pedwar Corgimwch mawr wedi’i grilio a llysiau Thai a chneuen goco wedi’i rostio a sudd leim.

CURRIES – Cyrrïau

22. GAENG KIEW WAAN

Chicken £10.95 – Beef £11.95 – King prawns £11.95
Thai classic! Green curry with bamboo shoots and aubergines served with a mixture of green chillies, lemon grass, kaffir lime leaves and spices, cooked in coconut milk.
Cyw iâr £10.95 – Cig eidion 11.95 – Corgimwch mawr £11.95 Clasur bwyd Thai! Cyrri gwyrdd gyda blagurod y bambw ac wylysiau gyda chymysgedd o dsilis gwyrdd, gwellt lemwn, dail kaffir leim a sbeisiau, wedi’i goginio mewn llaeth y gneuen goco.

23. GAENG PHED

Chicken £10.95 – Pork £10.95 – Beef £11.95
Fiery Thai red curry with bamboo shoots and aubergines served with a mixture of red chillies and fresh herbs, cooked in coconut milk.
Cyw iâr £10.95 – Porc £10.95 – Cig eidion £11.95 Cyrri Thai coch tanllyd gyda blagurod bambw ac wylysiau ffa gyda chymysgedd o dsilis coch a llysiau blas ffres, wedi’i goginio mewn llaeth y gneuen goco.

24. GAENG PED YANG £11.95

Thai style roasted duck in red curry with pineapple and coconut milk.
Hwyaden wedi’i rostio yn yr arddull Thai mewn cyrri coch gyda phinafal a llaeth y gneuen goco.

25. PHANANG CURRY

Beef £11.95 – Chicken £10.95 – Pork £10.95
A drier Thai Curry cooked with spices, lime leaves and coconut milk.
Beef £11.95 – Chicken £10.95 – Pork £10.95 Cyrri Thai fwy sych wedi’i coginio gyda speisiau, dail leim a llaeth gneuen coco.

26. MASSAMAN CURRY

Chicken £10.95 – Beef £11.95 – Lamb £11.95
Thai Muslim Curry cooked with spices and potatoes.
Chicken £10.95 – Beef £11.95 – Lamb £11.95 Cyrri Thai Mwslem wedi’i coginio gyda speisiau a tatws.

Sweet & Sour Dishes – Dysglau Melys a Sur

27. TAMARIND DUCK £14.85

Sliced marinated crispy duck served with pak choi and topped with tamarind sauce.
Hwyaden crychlyd wedi’i marinadu gyda pak choi mewn saws tamarind.

28. PAD PRIEW WAAN

Chicken £10.95 – King prawns £11.95 – Fish £13.20
Your choice of the above stir fried with tomato, pineapple, cucumber and onion.
Cyw iâr £10.95 – Corgimwch mawr £11.95 – Pysgod £13.20
Eich dewis chi o’r uchod wedi’i dro-ffrio gyda thomato, pinafal, ciwcymbr ac winwnsyn.

Chicken Dishes – Dysglau Cyw Iar

29. GAI PAD KHING £10.95

Chicken stir-fried with, peppers, mushrooms, ginger and onion.
Cyw iâr wedi’i dro-ffrio gyda phuprau, madarch, sinsir ac winiwns.

30. GAI PAD NAM MUN HOI £10.95

Chicken stir-fried with sugar snaps, baby corn and spring onion in oyster sauce.
Cyw iâr wedi’i tro-ffrio gyda phys melys, corn bach ac winwnsyn mewn saws wystrysen.

31. GAI KRATIEM PRIK TAI £10.95

Chicken stir-fried with garlic, pepper and coriander.
Cyw iâr wedi’i dro-ffrio gyda garlleg, pupur a choriander.

32. GAI PAD BAI KRAPRAW £10.95

Minced chicken stir-fried with French beans, chillies and basil leaves.
Cyw iâr wedi’i dro-ffrio gyda ffa Ffrengig, tsilis a dail basil.

33. GAI PAD MED MAMUANG HIMMAPARN £11.50

Chicken stir-fried with cashew nuts and roasted chillies.
Cyw iâr wedi’i dro-ffrio gyda chnau cashew a thsilis wedi’u rostio.

Beef Dishes – Dysglau Cig Eidion

34. NUEA KRATIEM PRIK TAI £11.95

Sliced beef rump stir-fried with garlic, pepper and coriander.
Cig eidion ffolen wedi’i sleisio a’i dro-ffrio gyda garlleg, pupur a choriander.

35. NUEA PAD BAI KRAPRAW £11.95

Minced beef rump stir-fried with French beans, chillies and basil leaves.
Cig eidion ffolen mân wedi’i dro-ffrio gyda ffa Ffrengig, tsilis a dail basil.

36. NUEA PAD KEEMAO £11.95

Sliced beef rump with aubergines, lemon grass, garlic, chillies lime leaves and basil.
Cig eidion ffolen wedi’i sleisio gyda phlanhigyn wy, gwellt lemwn, garlleg, tsilis leim a basil .

37. NUEA PAD NAM MUN HOI £11.95

Sliced beef rump with mushrooms, onion and oyster sauce.
Cig eidion wedi’i sleisio gyda madarch, winwnsyn a saws wystrysen.

38. THAI LOUNGE SIZZLING BEEF PLATTER £13.00

Sliced rump steak cooked in a red wine and thai spiced sauce.
Stecen ffolen wedi’i sleisio a’i coginio mewn saws gwin coch a speis thai.

39. NUA PAK DOK KANAH £11.95

Sliced beef rump with broccoli in oyster sauce
Stecen ffolen wedi’i sleisio gyda brocoli mewn saws wystrysen.

Pork Dishes – Dysglau Porc

40. MOO PAD BAI KRAPRAW £10.95

Minced pork stir-fried with French beans, chillies and basil leaves.
Porc wedi’i dro-ffrio gyda ffa Ffrengig, tsilis a dail basil.

41. MOO KHING £10.95

Stir fried pork with peppers, mushrooms, ginger and onion.
Porc wedi’i dro-ffrio gyda phupurau, madarch, sinsir a winwnsyn.

42. MOO KRATIEM PRIK TAI £10.95

Pork stir-fried with garlic, pepper and coriander.
Porc wedi’i dro-ffrio gyda garlleg, pupur a choriander.

Shellfish Dishes – Dysglau Pysgod Cregyn

 

43. KUNG PAD TUALUNTAO £11.95

King prawns stir-fried with sugar snaps, baby corn, onions, mushrooms and oyster sauce.
Corgimwch mawr wedi’i dro-ffrio gyda phys melys, corn bach ac winwnsyn mewn saws wystrysen

44. KUNG KRATIEM PRIK TAI £11.95

King prawns stir-fried with garlic, pepper and coriander.
Corgimwch mawr wedi’i dro-ffrio gyda garlleg, pupur a choriander.

45. KUNG PAD BAI KRAPRAW £11.95

King prawns stir-fried with French beans, chillies and basil leaves.
Corgimwch mawr wedi’i dro-ffrio gyda ffa Ffrengig, tsilis a dail basil.

46. KUNG CHU CHI £17.50

Jumbo prawns stir-fried in red curry paste, coconut cream and kaffir lime leaves.
Corgimwch enfawr mewn past cyrri coch, hufen y gneuen goco a dail leim kaffir.

47. TALAY OB £14.25

Mixed seafood and vermicelli noodles served in a hot pot with a thai spiced sauce.
Pysgod cymysg a nwdls vermicelli mewn hotbot gyda saws speislyd thai.

48. PAD TALAY £13.95

Assorted shellfish and squid stir-fried with roasted sweet chilli paste.
Cymysgedd o bysgod cregyn a sgwid wedi’i dro-ffrio gyda phast melys tsili wedi’i rostio.

49. TALAY PAD KRATIEM PRIK TAI

£13.95 Stir-fried mixed shellfish and squid with onion, garlic and pepper.
Pysgod cymysg wedi’i dro-ffrio gydag winiwns, garlleg a phupur.

Fish Dishes – Dysglau Pysgod

50. PLA CHU CHI £13.20

Crispy fillet of white fish fried in red curry paste, served with coconut cream and kaffir lime leaves.
Ffiled grychlyd o bysgod gwyn wedi ffrio mewn past cyrri coch, gyda hufen y gneuen goco a dail leim kaffir.

51. PLA RAD PRIK £13.20

Crispy fried fillet of white fish, topped with Thai Lounge sweet chilli sauce.
Ffiled grychlyd o bysgod gwyn, gyda saws tsili melys Lolfa Thai.

52. PLA NUENG MA NAOW £17.00

Two steamed seabass fillets with ginger, garlic, chilli and lime. Day fillet pysgodyn garw gyda sinsir, garlleg, tsili a leim.

Vegetarian Main Course – Prif Gyrsiau Llysfwytäol

53. GAENG PHED JAY £9.25

Mixed vegetable curry with bean curd served in coconut milk.
Cyrri llysiau cymysg gyda beancurd yn llaeth cneuen coco.

54. PRIEW WAAN JAY £7.95

Mixed vegetables stir-fried with sweet and sour sauce.
Llysiau cymysg wedi’i dro-ffrio gyda saws melys a sur.

55. TAO HOO PAD KHING £9.25

Bean curd stir-fried with ginger, mushrooms and spring onion.
Caul ffa wedi’i dro-ffrio gyda sinsir, madarch a sibolsen.

56. TAO HOO PAD KRAPRAW £9.25

Bean curd stir-fried with fresh chillies, garlic and basil leaves.
Caul wedi’i dro-ffrio gyda thsili ffres, garlleg a dail basil.

57. MA-KUEA PAD £9.25

Aubergine and bean curd stir-fried with basil leaves in soya bean sauce.
Wylysiau a caul ffa wedi’i dro-ffrio gyda dail basil mewn saws ffa soia.

58. PAK CHOI £8.25

South East Asian green vegetable leaf served with oyster sauce.
Deilen werdd De Ddwyrain Asia gyda saws wystrysen.

59. PAD PAK RUAM £7.95

Crispy stir-fried mixed vegetables in oyster sauce.
Llysiau cymysg crychlyd wedi’i dro-ffrio mewn saws wystrysen.

60. PAD TUA NGOK £6.50

Stir-fried bean sprouts in oyster sauce, with bean curd, yellow bean, spring onion and peppers.
Egin ffa wedi’i dro-ffrio mewn saws wystrysen, gyda caul ffa, ffa melyn, sibolsen a phupurau.

Rice & Noodles – Reis a Nwdls

61. KHAO SUEY £2.95

Steamed Thai Jasmine rice with delicate floral scent.
Reis jasmine gydag arogl persawr tyner wedi’i stemio.

62. KHAO KAI £3.25

Egg fried rice.
Reis wyau wedi’i ffrio.

63. KHAO OB KATI £3.85

Steamed coconut rice.
Reis y gneuen goco wedi’i stemio.

64. KHAO PAD

Chicken £7.95 – Prawns £9.85
Fried rice served with a choice of the above.
Cyw iâr £7.95 – Corgimwch £9.85 Reis wedi’i ffrio gyda dewis o’r uchod.

65. PAD THAI

Vegetables £8.75 – Chicken £9.85 – Prawns £10.50
The famous Thai noodle dish served with your choice of the above. Accompanied with egg, bean sprouts, spring onions and ground peanuts. Llysfwytäol £8.75 – Cyw iâr £9.85 – Corgimwch £10.50 Gweinir y ddysgl nwdls Thai enwog hon gyda dewis o’r uchod. Gydag wyau, egin ffa, sibolsen a physgnau y ddaear.

66. PAD BA-MEE

Yellow egg noodles with choice of Plain with bean sprouts and spring onions £6.95 Choice of meat £9.85 – Prawns £10.50 Nwdls wy melyn gyda a dewis o: Plaen gyda egin ffa a sibolsen £6.95 Dewis o gig £9.85 – Corgimwch £10.50

DESERTS

Thai desserts

Banana fritters with vanilla ice cream £5.50
Poached banana in coconut milk £4.95

Traditional desserts

Sticky toffee pudding with vanilla ice cream £5.50
Syrup pudding with vanilla ice cream £5.50
Roti traditional thai pancake £5.50
Raspberry pavlova £5.50

Ice cream

Choose from: Vanilla, strawberry, chocolate and coconut £4.25

Sorbets

Choose from: Lemon or mango £4.25

COFFEE AND TEA

Coffee cream liqueur/spirit £5.50
Coffee cream £3.95
Espresso £2.00
Americano £2.20
Macchiato £2.40
Cappuccino £2.50
Latte £2.50
Hot chocolate £2.80
Mocha £2.80

Selection of Teas £2.00