NAVIGATION
SOCIAL
ADDRESS 73B Merthyr Road Whitchurch Cardiff CF14 1DD CONTACT e: info@thailoungerestaurant.co.uk f: 02920 611222
  
A combination of classics and our house specialities. Reservations recommended for weekends and bank holidays. Open 6.30pm - 10.30pm every evening 
A. Set Menu - Bwydien £20 per person minimum 2 people - y person, lleiafswm o 2 berson Starter Chef’s selection of Thai mixed starters for you to share Main course Green Chicken Curry with bamboo shoots, aubergine, basil, chillies and spices, cooked in coconut milk. Sliced beef rump stir fried with garlic, pepper and coriander. Stir fried beansprouts in oyster sauce with beancurd, yellow bean, spring onion and peppers. Steamed Jasmine Rice
B. Set Menu - Bwydien £22.50 per person minimum 4 people - y person, lleiafswm o 4 berson Starter Chef’s selection of Thai mixed starters for you to share Main course Thai Red Beef Curry with bamboo shoots, aubergine, red chillies, basil and spices, cooked in coconut milk. Chicken stir fried with peppers, mushrooms, ginger and onion. King Prawns stir fried with garlic, pepper and coriander. Minced pork stir fried with French beans, chillies and basil. Crispy stir fried mixed vegetables. Steamed Jasmine Rice
V.  Set Menu - Bwydien £19 per person minimum 2 people - y person, lleiafswm o 2 berson Starter Chef’s selection of Thai mixed starters for you to share Main course  Mixed vegetable curry served in coconut cream. Bean curd stir-fried with ginger, mushrooms and spring onion. Mixed vegetables stir-fried with sweet and sour sauce. Steamed jasmine rice

Meat & Fish Starters

Cyrsiau Cyntaf Cig a Physgod

1. SATAY GAI £6.50 Marinated chicken strips skewered and char grilled, served with peanut sauce. Stripiau o gyw iâr griliedig wedi’i marinadu gydag ymenyn pysgnau. 2. KHANOM NA GAI £6.50 Delicately spiced minced chicken on toast served with sweet chilli sauce Cyw iâr wedi’i sbeisio yn ysgafn ar dost saws tsili melys. 3. KHANOM JEEP £6.50 Thai style minced chicken and prawn dim-sum (steamed dumpling) served with a thick soy and garlic sauce. Cyw iâr mân a dim-sum corgimwch (twmplen wedi ei stemio) gyda saws soy a garlleg. 4. TOD MUN PLA £6.50 Thai style fishcakes combining fish, red curry paste, sliced green beans and lime leaves, served with a sweet chilli sauce. Cacennau pysgod Thai gyda past cyrri coch Thai, ffa gwyrdd a dail wedi’u sleisio, gyda saws tsili melys. 5. KUNG HOM PHA £6.50 King Prawn wrapped in wonton pastry served with sweet chilli sauce. Corgimwch mawr wedi’i lapio mewn toes wonton gyda saws eirin. 6. GIEW TORD £6.50 Minced chicken and Prawns combined with thai spices enclosed in wonton skin served with plumb sauce. Cyw iâr a corgimwch mân gyda speisiau thai mewn croes wonton gyda saws eirin. 7. PEEK GAI £6.50 Thai style stuffed chicken wings served with sweet chilli sauce. Adenydd cyw iâr thai wedi’u stwffio gyda saws tsili melys

Vegetarian Starters

Cyrsiau Cyntaf Llysfwytäol

8. POA PIA (V) £5.95 Crispy spring rolls with mixed vegetables and vermicelli served with plum sauce. Crempogau llysiau crychlyd gyda llysiau cymysg a vermicelli, gyda saws eirin. 9. PAK TORD (V) £5.95 A selection of mixed vegetables coated in tempura batter served with plum sauce. Amrywiaeth o lysiau cymysg mewn bater tempura gyda saws eirin. 10.TAO HOO TORD (V) £5.95 Crispy bean curd served with plum sauce and ground peanuts. Caul ffa crychlyd gyda saws eirin a physgnau y ddaear. 11.TORD MUN KHOA PORD (V) £5.95 Marinated sweet corn cakes served with plum sauce. Teisienau India-corn wedi’i marinadu gyda saws eirin. 12. THAI PLATTER (Ideal for 2) £13.50 Our chef’s selection of mixed starters for you to share PLÂT THAI (Ar gyfer 2 berson) £13.50 Cymysgedd o gyrsiau cyntaf ein pen-cogydd i chi eu rhannu

Soups

Cawl

13. TOM YUM Mushrooms £4.50 - Chicken £4.95 - Prawns £5.50 - Mixed seafood £5.50 Thai classic! Hot and sour lemon grass soup with your choice of the above. Madarch £4.50 - Cyw cyw iâr £4.95 - Corgimwch £5.50 Bwyd môr cymysg £5.50 Clasur Thai! Cawl gwellt lemwn poeth a sur gyda dewis o’r uchod. 14 . TOM KHA Mushrooms £4.50 - Chicken £4.95 - Prawns £5.50 A spicy coconut milk based soup served with a choice of the above. Madarch £4.50 - Cyw cyw iâr £4.95 - Corgimwch £5.50 Cawl sy’n seiliedig ar laeth y gneuen goco gyda dewis o’r uchod

Salads

Saladau

15. LAAB GAI £9.95 Minced chicken marinated with herbs, lime juice, chilli, and toasted rice. Cyw iâr mân wedi marinadu â llysiau blas, sudd leim, tsili a reis wedi’i dostio. 16. YUM NUEA £9.95 Sliced beef rump tossed with cucumber, tomato, spring onion and a lime and chilli dressing. Cig eidion ffolen wedi’i sleisio gyda chiwcymbr, tomato, sibolsyn a dresin leim a thsili.
17. YUM TALAY £11.95 Mixed seafood salad with onion, celery, garlic and lime dressing. Salad bwyd môr cymysg gyda winiwns, seleri, garlleg a dresin leim. 18. PLA KUNG £13.95 Grilled Jumbo prawns flavoured with Thai herbs and spices and roasted coconut and lime juice. Pedwar Corgimwch mawr wedi’i grilio a llysiau Thai a chneuen goco wedi’i rostio a sudd leim

Curries

Cyrrïau

19. GAENG KIEW WAAN Chicken £9.95 - Beef £10.95 - King prawns £10.95 Thai classic! Green curry with bamboo shoots and aubergines served with a mixture of green chillies, lemon grass, kaffir lime leaves and spices, cooked in coconut milk. Cyw iâr £9.95 - Cig eidion £9.95 - Corgimwch mawr £10.95 Clasur bwyd Thai! Cyrri gwyrdd gyda blagurod y bambw ac wylysiau gyda chymysgedd o dsilis gwyrdd, gwellt lemwn, dail kaffir leim a sbeisiau, wedi’i goginio mewn llaeth y gneuen goco. 20. GAENG PHED Chicken £9.95 - Pork £9.95 - Beef £10.95 Fiery Thai red curry with bamboo shoots and aubergines served with a mixture of red chillies and fresh herbs, cooked in coconut milk. Cyw iâr £9.95 - Porc £9.95 - Cig eidion £10.95 Cyrri Thai coch tanllyd gyda blagurod bambw ac wylysiau ffa gyda chymysgedd o dsilis coch a llysiau blas ffres, wedi’i goginio mewn llaeth y gneuen goco.
21. GAENG PED YANG £10.95 Thai style roasted duck in red curry with pineapple and coconut milk. Hwyaden wedi’i rostio yn yr arddull Thai mewn cyrri coch gyda phinafal a llaeth y gneuen goco. 22. PHANANG CURRY Beef £10.95 - Chicken £9.95 - Pork £9.95 A drier Thai Curry cooked with spices, lime leaves and coconut milk. Beef £10.95 - Chicken £9.95 - Pork £9.95 Cyrri Thai fwy sych wedi’i coginio gyda speisiau, dail leim a llaeth gneuen coco. 23. MASSAMAN CURRY Chicken £9.95 - Beef £10.95 - Lamb £10.95 Thai Muslim Curry cooked with spices and potatoes. Chicken £9.95 - Beef £9.95 - Lamb £10.95 Cyrri Thai Mwslem wedi’i coginio gyda speisiau a tatws.

Sweet & Sour Dishes

Dysglau Melys a Sur

24. TAMARIND DUCK £13.50 Sliced marinated crispy duck served with pak choi and topped with tamarind sauce. Hwyaden crychlyd wedi’i marinadu gyda pak choi mewn saws tamarind.
25. PAD PRIEW WAAN Chicken £9.95 - King prawns £10.95 - Fish £11.55 Your choice of the above stir fried with tomato, pineapple, cucumber and onion. Cyw iâr £9.95 - Corgimwch mawr £10.95 - Pysgod £11.55 Eich dewis chi o’r uchod wedi’i dro-ffrio gyda thomato, pinafal, ciwcymbr ac winwnsyn.

Chicken Dishes

Dysglau Cyw Iar

26. GAI PAD KHING £9.95 Chicken stir-fried with, peppers, mushrooms, ginger and onion. Cyw iâr wedi’i dro-ffrio gyda phuprau, madarch, sinsir ac 27. GAI PAD NAM MUN HOI £9.95 Chicken stir-fried with sugar snaps, baby corn and spring onion in oyster sauce. Cyw iâr wedi’i tro-ffrio gyda phys melys, corn bach ac winwnsyn mewn saws wystrysen.
28. GAI KRATIEM PRIK TAI £9.95 Chicken stir-fried with garlic, pepper and coriander. Cyw iâr wedi’i dro-ffrio gyda garlleg, pupur a choriander. 29. GAI PAD BAI KRAPRAW £9.95 Minced chicken stir-fried with French beans, chillies and basil leaves. Cyw iâr wedi’i dro-ffrio gyda ffa Ffrengig, tsilis a dail basil. 30. GAI PAD MED MAMUANG HIMMAPARN £9.95 Chicken stir-fried with cashew nuts and roasted chillies. Cyw iâr wedi’i dro-ffrio gyda chnau cashew a thsilis wedi’u rostio.

Beef Dishes

Dysglau Cig Eidion

31. NUEA KRATIEM PRIK TAI £10.95 Sliced beef rump stir-fried with garlic, pepper and coriander. Cig eidion ffolen wedi’i sleisio a’i dro-ffrio gyda garlleg, pupur a choriander. 32. NUEA PAD BAI KRAPRAW £10.95 Minced beef rump stir-fried with French beans, chillies and basil leaves. Cig eidion ffolen mân wedi’i dro-ffrio gyda ffa Ffrengig, tsilis a dail basil.
33. NUEA PAD KEEMAO £10.95 Sliced beef rump with aubergines, lemon grass, garlic, chillies lime leaves and basil. Cig eidion ffolen wedi’i sleisio gyda phlanhigyn wy, gwellt lemwn, garlleg, tsilis leim a basil. 34. NUEA PAD NAM MUN HOI £10.95 Sliced beef rump with mushrooms, onion and oyster sauce. Cig eidion wedi’i sleisio gyda madarch, winwnsyn a saws wystrysen. 35. THAI LOUNGE SIZZLING BEEF PLATTER £11.95 Sliced rump steak cooked in a red wine and thai spiced sauce. Stecen ffolen wedi’i sleisio a’i coginio mewn saws gwin coch a speis thai. 36. NUA PAK DOK KANAH £10.95 Sliced beef rump with broccoli in oyster sauce Stecen ffolen wedi’i sleisio gyda brocoli mewn saws wystrysen.

Pork Dishes

Dysglau Porc

37. MOO PAD BAI KRAPRAW £9.95 Minced pork stir-fried with French beans, chillies and basil leaves. Porc wedi’i dro-ffrio gyda ffa Ffrengig, tsilis a dail basil. 38. MOO KHING £9.95 Stir fried pork with peppers, mushrooms, ginger and onion. Porc wedi’i dro-ffrio gyda phupurau, madarch, sinsir a winwnsyn. 39. MOO KRATIEM PRIK TAI £9.95 Pork stir-fried with garlic, pepper and coriander. Porc wedi’i dro-ffrio gyda garlleg, pupur a choriander

Shellfish Dishes

Dysglau Pysgod Cregyn

40. KUNG PAD TUALUNTAO £10.95 King prawns stir-fried with sugar snaps, baby corn, onions, mushrooms and oyster sauce. Corgimwch mawr wedi’i dro-ffrio gyda phys melys, corn bach ac winwnsyn mewn saws wystrysen 41. KUNG KRATIEM PRIK TAI £10.95 King prawns stir-fried with garlic, pepper and coriander. Corgimwch mawr wedi’i dro-ffrio gyda garlleg, pupur a choriander. 42. KUNG PAD BAI KRAPRAW £10.95 King prawns stir-fried with French beans, chillies and basil leaves. Corgimwch mawr wedi’i dro-ffrio gyda ffa Ffrengig, tsilis a dail basil.
43. KUNG CHU CHI £12.95 Jumbo prawns stir-fried in red curry paste, coconut cream and kaffir lime leaves. Corgimwch enfawr mewn past cyrri coch, hufen y gneuen goco a dail leim kaffir 44. TALAY OB £12.95 Mixed seafood and vermicelli noodles served in a hot pot with a thai spiced sauce. Pysgod cymysg a nwdls vermicelli mewn hotbot gyda saws speislyd thai. 45. PAD TALAY £11.95 Assorted shellfish and squid stir-fried with roasted sweet chilli paste. Cymysgedd o bysgod cregyn a sgwid wedi’i dro-ffrio gyda phast melys tsili wedi’i rostio. 46. TALAY PAD KRATIEM PRIK TAI £11.95 Stir-fried mixed shellfish and squid with onion, garlic and pepper. Pysgod cymysg wedi’i dro-ffrio gydag winiwns, garlleg a phupur.

Vegetarian Main Course

Prif Gyrsiau Llysfwytäol

50. GAENG PHED JAY £8.50 Mixed vegetable curry with beancurd served in coconut milk. Cyrri llysiau cymysg gyda beancurd yn llaeth cneuen coco. 51. PRIEW WAAN JAY £6.95 Mixed vegetables stir-fried with sweet and sour sauce. Llysiau cymysg wedi’i dro-ffrio gyda saws melys a sur. 52. TAO HOO PAD KHING £8.50 Bean curd stir-fried with ginger, mushrooms and spring onion. Caul ffa wedi’i dro-ffrio gyda sinsir, madarch a sibolsen.
 53. TAO HOO PAD KRAPRAW £8.50  Bean curd stir-fried with fresh chillies, garlic and basil leaves  Caul wedi’i dro-ffrio gyda thsili ffres, garlleg a dail basil.
54. PAK CHOI £7.50 South East Asian green vegetable leaf served with oyster sauce. Deilen werdd De Ddwyrain Asia gyda saws wystrysen. 55. PAD PAK RUAM £6.95 Crispy stir-fried mixed vegetables in oyster sauce. Llysiau cymysg crychlyd wedi’i dro-ffrio mewn saws wystrysen. 56. PAD TUA NGOK £5.95 Stir-fried bean sprouts in oyster sauce, with beancurd, yellow bean, spring onion and peppers. Egin ffa wedi’i dro-ffrio mewn saws wystrysen, gyda beancurd, ffa melyn, sibolsen a phupurau.

Rice & Noodles

Reis a Nwdls

57. KHAO SUEY £2.50 Steamed fragrant jasmine rice. Reis jasmine melys wedi’i stemio. 58. KHAO KAI £3.00 Egg fried rice. Reis wyau wedi’i ffrio. 58. KHAO OB KATI £3.50 Steamed coconut rice. Reis y gneuen goco wedi’i stemio.
60. KHAO PAD Chicken £7.25 - Prawns £8.95 Fried rice served with a choice of the above. Cyw iâr £7.25 - Corgimwch £8.95 Reis wedi’i ffrio gyda dewis o’r uchod 61. PAD THAI Vegetables £7.95 - Chicken £8.95 - Prawns £9.50 The famous Thai noodle dish served with your choice of the above. Accompanied with egg, bean sprouts, spring onions and ground peanuts. Llysfwytäol £7.95 - Cyw iâr £8.95 - Corgimwch £9.50 Gweinir y ddysgl nwdls Thai enwog hon gyda dewis o’r uchod. Gydag wyau, egin ffa, sibolsen a physgnau y ddaear. 62. PAD BA-MEE Yellow egg noodles with choice of Plain with bean sprouts and spring onions £6.95 Choice of meat £8.95 - Prawns £9.50 Nwdls wy melyn gyda a dewis o: Plaen gyda egin ffa a sibolsen £6.95 Dewis o gig £8.95 - Corgimwch £9.50
Sign Up To Recieve Latest News and Specials from the Thai Lounge
C. Set Menu - Bwydien £25 per person minimum 4 people - y person, lleiafswm o 4 berson Starter Chef’s selection of Thai mixed starters for you to share Main course Thai Red Chicken Curry with bamboo shoots, aubergine, red chillies basil and spices, cooked in coconut milk. Sliced Beef Rump stir fried with mushrooms, onion and oyster sauce. Crispy fillet of fish, topped with a Thai Lounge sweet chilli sauce. Sliced marinated crispy duck served with pak choi and tamarind sauce. King prawns stir fried with French Beans, chillies and basil leaves. Crispy stir fried mixed vegetables. Steamed Jasmine Rice

Fish Dishes

Dysglau Pysgod

47. PLA CHU CHI £11.95 Crispy fillet of white fish fried in red curry paste, served with coconut cream and kaffir lime leaves. Ffiled grychlyd o bysgod gwyn wedi ffrio mewn past cyrri coch, gyda hufen y gneuen goco a dail leim kaffir. 48. PLA RAD PRIK £11.95 Crispy fried fillet of white fish, topped with Thai Lounge sweet chilli sauce. Ffiled grychlyd o bysgod gwyn, gyda saws tsili melys Lolfa Thai. 49. PLA NUENG MA NAOW £12.50 Two steamed seabass fillets with ginger, garlic, chilli and lime. Day fillet pysgodyn garw gyda sinsir, garlleg, tsili a leim.
NAVIGATION
SOCIAL
ADDRESS 73B Merthyr Road Whitchurch Cardiff CF14 1DD
CONTACT e: info@thailoungerestaurant.co.uk f: 02920 611222
 
A combination of classics and our house specialities. Reservations recommended for weekends and bank holidays. Open 6.30pm - 10.30pm every evening 
A. Set Menu - Bwydien £20.00 per person minimum 2 people - y person, lleiafswm o 4 berson Starter Chef’s selection of Thai mixed starters for you to share Main course Green Chicken Curry with bamboo shoots, aubergine, basil, chillies and spices, cooked in coconut milk. Sliced beef rump stir fried with garlic, pepper and coriander. Stir fried beansprouts in oyster sauce with beancurd, yellow bean, spring onion and peppers. Steamed Jasmine Rice
B. Set Menu - Bwydien £22.50 per person minimum 4 people - y person, lleiafswm o 4 berson Starter Chef’s selection of Thai mixed starters for you to share Main course Thai Red Beef Curry with bamboo shoots, aubergine, red chillies, basil and spices, cooked in coconut milk. Chicken stir fried with peppers, mushrooms, ginger and onion. King Prawns stir fried with garlic, pepper and coriander. Minced pork stir fried with French beans, chillies and basil. Crispy stir fried mixed vegetables. Steamed Jasmine Rice
C. Set Menu - Bwydien £25 per person minimum 4 people - y person, lleiafswm o 4 berson Starter Chef’s selection of Thai mixed starters for you to share Main course Thai Red Chicken Curry with bamboo shoots, aubergine, red chillies basil and spices, cooked in coconut milk. Sliced Beef Rump stir fried with mushrooms, onion and oyster sauce. Crispy fillet of fish, topped with a Thai Lounge sweet chilli sauce. Sliced marinated crispy duck served with pak choi and tamarind sauce. King prawns stir fried with French Beans, chillies and basil leaves. Crispy stir fried mixed vegetables. Steamed Jasmine Rice
V.  Set Menu - Bwydien £19 per person minimum 2 people - y person, lleiafswm o 2 berson Starter Chef’s selection of Thai mixed starters for you to share Main course  Mixed vegetable curry served in coconut cream. Bean curd stir- fried with ginger, mushrooms and spring onion. Mixed vegetables stir-fried with sweet and sour sauce. Steamed jasmine rice

Meat & Fish Starters

Cyrsiau Cyntaf Cig a Physgod

1. SATAY GAI £6.50 Marinated chicken strips skewered and char grilled, served with peanut sauce. Stripiau o gyw iâr griliedig wedi’i marinadu gydag ymenyn pysgnau. 2. KHANOM NA GAI £6.50 Delicately spiced minced chicken on toast served with sweet chilli sauce Cyw iâr wedi’i sbeisio yn ysgafn ar dost saws tsili melys. 3. KHANOM JEEP £6.50 Thai style minced chicken and prawn dim-sum (steamed dumpling) served with a thick soy and garlic sauce. Cyw iâr mân a dim-sum corgimwch (twmplen wedi ei stemio) gyda saws soy a garlleg. 4. TOD MUN PLA £6.50 Thai style fishcakes combining fish, red curry paste, sliced green beans and lime leaves, served with a sweet chilli sauce. Cacennau pysgod Thai gyda past cyrri coch Thai, ffa gwyrdd a dail wedi’u sleisio, gyda saws tsili melys. 5. KUNG HOM PHA £6.50 King Prawn wrapped in wonton pastry served with sweet chilli sauce. Corgimwch mawr wedi’i lapio mewn toes wonton gyda saws eirin. 6. GIEW TORD £6.50 Minced chicken and Prawns combined with thai spices enclosed in wonton skin served with plumb sauce. Cyw iâr a corgimwch mân gyda speisiau thai mewn croes wonton gyda saws eirin. 7. PEEK GAI £6.50 Thai style stuffed chicken wings served with sweet chilli sauce. Adenydd cyw iâr thai wedi’u stwffio gyda saws tsili melys

Vegetarian Starters

Cyrsiau Cyntaf Llysfwytäol

8. POA PIA (V) £5.95 Crispy spring rolls with mixed vegetables and vermicelli served with plum sauce. Crempogau llysiau crychlyd gyda llysiau cymysg a vermicelli, gyda saws eirin. 9. PAK TORD (V) £5.95 A selection of mixed vegetables coated in tempura batter served with plum sauce. Amrywiaeth o lysiau cymysg mewn bater tempura gyda saws eirin. 10.TAO HOO TORD (V) £5.95 Crispy bean curd served with plum sauce and ground peanuts. Caul ffa crychlyd gyda saws eirin a physgnau y ddaear. 11.TORD MUN KHOA PORD (V) £5.95 Marinated sweet corn cakes served with plum sauce. Teisienau India-corn wedi’i marinadu gyda saws eirin. 12. THAI PLATTER (Ideal for 2) £13.95 Our chef’s selection of mixed starters for you to share PLÂT THAI (Ar gyfer 2 berson) £13.95 Cymysgedd o gyrsiau cyntaf ein pen-cogydd i chi eu rhannu

Soups

Cawl

13. TOM YUM Mushrooms £4.50 - Chicken £4.95 - Prawns £5.50 - Mixed seafood £5.50 Thai classic! Hot and sour lemon grass soup with your choice of the above. Madarch £4.50 - Cyw cyw iâr £4.95 - Corgimwch £5.50 Bwyd môr cymysg £5.50 Clasur Thai! Cawl gwellt lemwn poeth a sur gyda dewis o’r uchod. 14 . TOM KHA Mushrooms £4.50 - Chicken £4.95 - Prawns £5.50 A spicy coconut milk based soup served with a choice of the above. Madarch £4.50 - Cyw cyw iâr £4.95 - Corgimwch £5.50 Cawl sy’n seiliedig ar laeth y gneuen goco gyda dewis o’r uchod

Salads

Saladau

15. LAAB GAI £9.95 Minced chicken marinated with herbs, lime juice, chilli, and toasted rice. Cyw iâr mân wedi marinadu â llysiau blas, sudd leim, tsili a reis wedi’i dostio. 16. YUM NUEA £9.95 Sliced beef rump tossed with cucumber, tomato, spring onion and a lime and chilli dressing. Cig eidion ffolen wedi’i sleisio gyda chiwcymbr, tomato, sibolsyn a dresin leim a thsili.
17. YUM TALAY £11.95 Mixed seafood salad with onion, celery, garlic and lime dressing. Salad bwyd môr cymysg gyda winiwns, seleri, garlleg a dresin leim. 18. PLA KUNG £13.95 Grilled Jumbo prawns flavoured with Thai herbs and spices and roasted coconut and lime juice. Pedwar Corgimwch mawr wedi’i grilio a llysiau Thai a chneuen goco wedi’i rostio a sudd leim

Curries

Cyrrïau

19. GAENG KIEW WAAN Chicken £9.95 - Beef £10.95 - King prawns £10.95 Thai classic! Green curry with bamboo shoots and aubergines served with a mixture of green chillies, lemon grass, kaffir lime leaves and spices, cooked in coconut milk. Cyw iâr £9.95 - Cig eidion £9.95 - Corgimwch mawr £10.95 Clasur bwyd Thai! Cyrri gwyrdd gyda blagurod y bambw ac wylysiau gyda chymysgedd o dsilis gwyrdd, gwellt lemwn, dail kaffir leim a sbeisiau, wedi’i goginio mewn llaeth y gneuen goco. 20. GAENG PHED Chicken £9.95 - Pork £9.95 - Beef £10.95 Fiery Thai red curry with bamboo shoots and aubergines served with a mixture of red chillies and fresh herbs, cooked in coconut milk. Cyw iâr £9.95 - Porc £9.95 - Cig eidion £10.95 Cyrri Thai coch tanllyd gyda blagurod bambw ac wylysiau ffa gyda chymysgedd o dsilis coch a llysiau blas ffres, wedi’i goginio mewn llaeth y gneuen goco.
21. GAENG PED YANG £10.95 Thai style roasted duck in red curry with pineapple and coconut milk. Hwyaden wedi’i rostio yn yr arddull Thai mewn cyrri coch gyda phinafal a llaeth y gneuen goco. 22. PHANANG CURRY Beef £10.95 - Chicken £9.95 - Pork £9.95 A drier Thai Curry cooked with spices, lime leaves and coconut milk. Beef £10.95 - Chicken £9.95 - Pork £9.95 Cyrri Thai fwy sych wedi’i coginio gyda speisiau, dail leim a llaeth gneuen coco. 23. MASSAMAN CURRY Chicken £9.95 - Beef £10.95 - Lamb £10.95 Thai Muslim Curry cooked with spices and potatoes. Chicken £9.95 - Beef £9.95 - Lamb £10.95 Cyrri Thai Mwslem wedi’i coginio gyda speisiau a tatws.

Sweet & Sour Dishes

Dysglau Melys a Sur

24. TAMARIND DUCK £13.50 Sliced marinated crispy duck served with pak choi and topped with tamarind sauce. Hwyaden crychlyd wedi’i marinadu gyda pak choi mewn saws tamarind.

Chicken Dishes

Dysglau Cyw Iar

26. GAI PAD KHING £9.95 Chicken stir-fried with, peppers, mushrooms, ginger and onion. Cyw iâr wedi’i dro-ffrio gyda phuprau, madarch, sinsir ac 27. GAI PAD NAM MUN HOI £9.95 Chicken stir-fried with sugar snaps, baby corn and spring onion in oyster sauce. Cyw iâr wedi’i tro-ffrio gyda phys melys, corn bach ac winwnsyn mewn saws wystrysen.
28. GAI KRATIEM PRIK TAI £9.95 Chicken stir-fried with garlic, pepper and coriander. Cyw iâr wedi’i dro-ffrio gyda garlleg, pupur a choriander. 29. GAI PAD BAI KRAPRAW £9.95 Minced chicken stir-fried with French beans, chillies and basil leaves. Cyw iâr wedi’i dro-ffrio gyda ffa Ffrengig, tsilis a dail basil. 30. GAI PAD MED MAMUANG HIMMAPARN £9.95 Chicken stir-fried with cashew nuts and roasted chillies. Cyw iâr wedi’i dro-ffrio gyda chnau cashew a thsilis wedi’u rostio.

Beef Dishes

Dysglau Cig Eidion

31. NUEA KRATIEM PRIK TAI £10.95 Sliced beef rump stir-fried with garlic, pepper and coriander. Cig eidion ffolen wedi’i sleisio a’i dro-ffrio gyda garlleg, pupur a choriander. 32. NUEA PAD BAI KRAPRAW £10.95 Minced beef rump stir-fried with French beans, chillies and basil leaves. Cig eidion ffolen mân wedi’i dro-ffrio gyda ffa Ffrengig, tsilis a dail basil.
33. NUEA PAD KEEMAO £10.95 Sliced beef rump with aubergines, lemon grass, garlic, chillies lime leaves and basil. Cig eidion ffolen wedi’i sleisio gyda phlanhigyn wy, gwellt lemwn, garlleg, tsilis leim a basil. 34. NUEA PAD NAM MUN HOI £10.95 Sliced beef rump with mushrooms, onion and oyster sauce. Cig eidion wedi’i sleisio gyda madarch, winwnsyn a saws wystrysen. 35. THAI LOUNGE SIZZLING BEEF PLATTER £11.95 Sliced rump steak cooked in a red wine and thai spiced sauce. Stecen ffolen wedi’i sleisio a’i coginio mewn saws gwin coch a speis thai. 36. NUA PAK DOK KANAH £10.95 Sliced beef rump with broccoli in oyster sauce Stecen ffolen wedi’i sleisio gyda brocoli mewn saws wystrysen.

Pork Dishes

Dysglau Porc

37. MOO PAD BAI KRAPRAW £9.95 Minced pork stir-fried with French beans, chillies and basil leaves. Porc wedi’i dro-ffrio gyda ffa Ffrengig, tsilis a dail basil. 38. MOO KHING £9.95 Stir fried pork with peppers, mushrooms, ginger and onion. Porc wedi’i dro-ffrio gyda phupurau, madarch, sinsir a winwnsyn. 39. MOO KRATIEM PRIK TAI £9.95 Pork stir-fried with garlic, pepper and coriander. Porc wedi’i dro-ffrio gyda garlleg, pupur a choriander

Fish Dishes

Dysglau Pysgod

47. PLA CHU CHI £11.95 Crispy fillet of white fish fried in red curry paste, served with coconut cream and kaffir lime leaves. Ffiled grychlyd o bysgod gwyn wedi ffrio mewn past cyrri coch, gyda hufen y gneuen goco a dail leim kaffir. 48. PLA RAD PRIK £11.95 Crispy fried fillet of white fish, topped with Thai Lounge sweet chilli sauce. Ffiled grychlyd o bysgod gwyn, gyda saws tsili melys Lolfa Thai. 49. PLA NUENG MA NAOW £12.50 Two steamed seabass fillets with ginger, garlic, chilli and lime. Day fillet pysgodyn garw gyda sinsir, garlleg, tsili a leim.

Vegetarian Main Course

Prif Gyrsiau Llysfwytäol

50. GAENG PHED JAY £8.50 Mixed vegetable curry with beancurd served in coconut milk. Cyrri llysiau cymysg gyda beancurd yn llaeth cneuen coco. 51. PRIEW WAAN JAY £6.95 Mixed vegetables stir-fried with sweet and sour sauce. Llysiau cymysg wedi’i dro-ffrio gyda saws melys a sur. 52. TAO HOO PAD KHING £8.50 Bean curd stir-fried with ginger, mushrooms and spring onion. Caul ffa wedi’i dro-ffrio gyda sinsir, madarch a sibolsen.
 53. TAO HOO PAD KRAPRAW £8.50  Bean curd stir-fried with fresh chillies, garlic and basil leaves.  Caul wedi’i dro-ffrio gyda thsili ffres, garlleg a dail basil.
54. PAK CHOI £7.50 South East Asian green vegetable leaf served with oyster sauce. Deilen werdd De Ddwyrain Asia gyda saws wystrysen. 55. PAD PAK RUAM £6.95 Crispy stir-fried mixed vegetables in oyster sauce. Llysiau cymysg crychlyd wedi’i dro-ffrio mewn saws wystrysen. 56. PAD TUA NGOK £5.95 Stir-fried bean sprouts in oyster sauce, with beancurd, yellow bean, spring onion and peppers. Egin ffa wedi’i dro-ffrio mewn saws wystrysen, gyda beancurd, ffa melyn, sibolsen a phupurau.

Rice & Noodles

Reis a Nwdls

57. KHAO SUEY £2.50 Steamed fragrant jasmine rice. Reis jasmine melys wedi’i stemio. 58. KHAO KAI £3.00 Egg fried rice. Reis wyau wedi’i ffrio. 58. KHAO OB KATI £3.50 Steamed coconut rice. Reis y gneuen goco wedi’i stemio.
60. KHAO PAD Chicken £7.25 - Prawns £8.95 Fried rice served with a choice of the above. Cyw iâr £7.25 - Corgimwch £8.95 Reis wedi’i ffrio gyda dewis o’r uchod 61. PAD THAI Vegetables £7.95 - Chicken £8.95 - Prawns £9.50 The famous Thai noodle dish served with your choice of the above. Accompanied with egg, bean sprouts, spring onions and ground peanuts. Llysfwytäol £7.95 - Cyw iâr £8.95 - Corgimwch £9.50 Gweinir y ddysgl nwdls Thai enwog hon gyda dewis o’r uchod. Gydag wyau, egin ffa, sibolsen a physgnau y ddaear. 62. PAD BA-MEE Yellow egg noodles with choice of Plain with bean sprouts and spring onions £6.95 Choice of meat £8.95 - Prawns £9.50 Nwdls wy melyn gyda a dewis o: Plaen gyda egin ffa a sibolsen £6.95 Dewis o gig £8.95 - Corgimwch £9.50
25. PAD PRIEW WAAN Chicken £9.95 - King prawns £10.95 - Fish £11.95 Your choice of the above stir fried with tomato, pineapple, cucumber and onion. Cyw iâr £9.95 - Corgimwch mawr £10.95 - Pysgod £11.95 Eich dewis chi o’r uchod wedi’i dro-ffrio gyda thomato, pinafal, ciwcymbr ac winwnsyn.
Thai Lounge Map Thai_lounge_cardiff

Menu

Set Menu

Shellfish Dishes

Dysglau Pysgod Cregyn

40. KUNG PAD TUALUNTAO £10.95 King prawns stir-fried with sugar snaps, baby corn, onions, mushrooms and oyster sauce. Corgimwch mawr wedi’i dro-ffrio gyda phys melys, corn bach ac winwnsyn mewn saws wystrysen 41. KUNG KRATIEM PRIK TAI £10.95 King prawns stir-fried with garlic, pepper and coriander. Corgimwch mawr wedi’i dro-ffrio gyda garlleg, pupur a choriander. 42. KUNG PAD BAI KRAPRAW £10.95
King prawns stir-fried with French beans, chillies and basil leaves. Corgimwch mawr wedi’i dro-ffrio gyda ffa Ffrengig, tsilis a dail basil. 43. KUNG CHU CHI £12.95 Jumbo prawns stir-fried in red curry paste, coconut cream and kaffir lime leaves. Corgimwch enfawr mewn past cyrri coch, hufen y gneuen goco a dail leim kaffir 44. TALAY OB £12.95 Mixed seafood and vermicelli noodles served in a hot pot with a thai spiced sauce. Pysgod cymysg a nwdls vermicelli mewn hotbot gyda saws speislyd thai. 45. PAD TALAY £11.95 Assorted shellfish and squid stir-fried with roasted sweet chilli paste. Cymysgedd o bysgod cregyn a sgwid wedi’i dro-ffrio gyda phast melystsili wedi’i rostio. 46. TALAY PAD KRATIEM PRIK TAI £11.95 Stir-fried mixed shellfish and squid with onion, garlic and pepper. Pysgod cymysg wedi’i dro-ffrio gydag winiwns, garlleg a phupur.